Banner om 100%

Hvis uheldet er ude

Opstår skaden inden for de første 12 måneder, anbefaler vi, at du kontakter forhandleren, du har købt bilen hos. De første 12 måneder af reklamationsretten hedder formodningsperioden. Her skal sælger påvise, at en eventuel fejl på bilen ikke var til stede ved overdragelsen til køber. Først efter 12 måneder er det købers ansvar at påvise, at fejlen var på bilen ved overdragelsestidspunktet.

Opstår skaden efter 12 måneder, anbefaler vi altid, at man henvender sig til forhandleren hvor bilen er købt hos uanset om man som kunde har købt en brugtbilsforsikring eller ej, for at tage en dialog om ens muligheder om hvad er dækket eller ej ved en evt. reklamationssag. Det er vigtigt inden bilen kommer på et værksted og inden skaden udbedres. 

Læs mere om regler og rettigheder på Forbrug.dk.

Processen ved min aktive brugtbilsforsikring?

Der er frit værkstedsvalg ved en brugtbilsforsikring, men man skal altid sikre sig at værkstedet man vil benytte vil tage dialogen med forsikringsselskabet hvor brugtbilsforsikringen er aktiv. 

Værkstedet vil diagnosticere den mulige fejl på bilen og kontakte det pågældende forsikringsselskab, hvor brugtbilsforsikringen er aktiv (findes på den udleverede police ved afhentningen af bilen) til en dialog om skaden inden de derefter laver en skadeanmeldelse til forsikringsselskabet. Herefter vurderes skaden fra det pågældende forsikringsselskab om den er dækket eller ej ud fra dækningen på brugtbilsforsikringen.

Du kan finde dit nærliggende 100% Autotjek-værksted her